LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк
Про банк
 > 
Акредитовані страхові компанії
Історія розвитку
Корпоративне управління
Топ-менеджмент банку
Звітність
Реквізити банку
Вакансії
Контакти
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Майно що реалізується банком
Банки-партнери
Партнери банку
Акредитовані страхові компанії
Персональні данні
Участь Банку в платіжних системах
Інформація для акціонерів та стейкхолдерів
Супутня інформація

Акредитовані страхові компанії

Перелік страхових компаній, перевірених банком, що відповідають вимогам АТ «МетаБанк»
 • ПрАТ СК "Арсенал Страхування";
    https://arsenal-ic.ua/documents
 • СК "ІНГО";
       https://ingo.ua/publichna-ta-finansova-informacziya
 • ПрАТ "СК "АРКС"
     https://arx.com.ua/publichna-ta-finansova-informatsiya
Перелік вимог банку до страхової компанії

Обов’язкові вимоги:
 • досвід роботи на ринку страхових послуг України не менш ніж 5 років та/або наявність у складі акціонерів іноземного інвестора, що пов'язаний зі страховою діяльністю;
 • стабільний фінансовий стан страховика на останню звітну дату і за попередній рік;
 •  кількість страхових випадків, за якими не було здійснено страхові відшкодування, становить не більше ніж 20% від загальної кількості страхових випадків, що сталися із позичальниками банку;
 • надання інформаційних послуг клієнтам СК щодо кредитних продуктів Банку;
 • додаткові умови взаємодії Банку зі страховою копанією.
Необов’язкові вимоги:
 • користування продуктами Банку: прийом платежів, розрахунково-касове обслуговування, зарплатні проекти, депозити тощо;
 • участь в акційних проектах Банку / проведення спільних акційних проектів з Банком.
Основні вимоги до співпраці зі страховими компаніями в частині договорів страхування заставленого майна
 1. Співпраця банку та страхових компаній здійснюється виключно в рамках узгоджених типових договорів. Страхова компанія несе відповідальність за несанкціоноване внесення змін у договори з клієнтами.
 2. В договорі обов'язково повинно бути чітко визначено Вигодонабувач - АТ „МетаБанк". Страхувальник не може змінювати Вигодонабувача, розмір страхової суми та умови страхування без письмового узгодження з Банком протягом дії кредитного договору.
 3.  В договорі повинно бути чітко прописані дії Страхувальника при настанні страхового випадку. З боку страхової компанії повинні бути зазначені телефони (бажано цілодобової дії), по яких Страхувальник при настанні страхового випадку може отримати інформаційну підтримку щодо необхідних дій. Перевага у акредитації (встановлення співпраці) Страховика з боку банку надається Страховику, який забезпечує виїзд страхового комісара на місце настання страхового випадку (при страхуванні транспортних засобів). В договорі повинні бути прописані обов'язки Страхувальника інформувати Банк про настання страхового випадку в термін не пізніше ніж через 5 робочих днів після настання зазначеного страхового випадку.
 4. В договорі повинні бути чітко визначенні терміни, які необхідні Страховику на оформлення страхового акту після отримання всіх необхідних для цього документів та терміни сплати страхового відшкодування після складання страхового акту. Загальний строк виплати страхового відшкодування не повинен перевищувати 15 робочих днів з моменту отримання Страховиком всіх документів від Страхувальника необхідних для укладання страхового акту.
 5. Страхова сума визначається у розмірі дійсної вартості майна або заставної вартості або, за вимогою Страхувальника та за погодженням сторін (Банка, Страхувальника та Страховика), у розмірі суми кредиту та планової суми процентів на період користування кредитом (при страхуванні транспортних засобів).
 6. Перелік ризиків та технологія страхування узгоджується з банком. Мінімальний перелік ризиків при страхуванні нерухомого майна - вогонь (пожежа), стихійні явища (ураган, шторм, град, зливові дощі, тиск снігового шару, паводок, зсув, землетрус). Транспортні засоби необхідно в обов'язковому порядку страхувати від ДТП, стихійних лих, пожежі, протиправних дій третіх осіб та угону. У разі бажання Страхувальника рухоме та нерухоме майно може бути додатково застраховано від інших ризиків.
Максимальний термін, необхідний Банку для перевірки страхової компанії , становить 15 робочих днів з моменту звернення до банку і надання всіх необхідних документів.

Для виконання ЗУ про страхування та Постанови Правління НБУ від 20.12.2023, № 174, «Про затвердження Положення про розкриття інформації та розміщення інформаційного документа про стандартний страховий продукт на вебсайтах страховиків та страхових посередників» надаємо відповідні посилання:


ПрАТ "СК "Арсенал Страхування":

Страхування від нещасного випадку позичальника банку: https://arsenal-ic.ua/documents/insurance-products/banks/general_affiliate_products/accident-insurance/bank_borrower_accident_insurance

КАСКО ALL RISKS (застава): https://arsenal-ic.ua/documents/insurance-products/banks/general_affiliate_products/transport-insurance/kasko-all-risk

Продукт КАСКО СПЕЦТЕХНІКА (застава) : https://arsenal-ic.ua/documents/insurance-products/banks/general_affiliate_products/transport-insurance/ti-kasko-cpectrehnika


Комплексне страхування майна (застава): https://arsenal-ic.ua/documents/insurance-products/banks/general_affiliate_products/property-insurance/property-insurance-pledge


Комплексне страхування майна (іпотека): https://arsenal-ic.ua/documents/insurance-products/banks/general_affiliate_products/property-insurance/property-insurance-mortgage


Обов'язкове страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ): https://arsenal-ic.ua/documents/insurance-products/insurance-using-ground-vehicles/iugv-insurance-land-vehicles-OSCPV

ПрАТ "СК "АРКС":

Страхування майна (роздрібний бізнес): https://arx.com.ua/uploads/465/Informatsiia-pro-strakhovyi-produkt_Strakhuvannia-predmeta-ipoteky.pdf


КАСКО (роздрібний та корпоративний бізнес): https://arx.com.ua/uploads/451/Informatsiia-pro-strakhovyi-produkt_KASKO-Vse-vkl%D1%96ucheno.pdf


Страхування спецтехніки ТЗ (корпоративний бізнес): https://arx.com.ua/uploads/456/Informatsiia-pro-strakhovyi-produkt_KASKO-Spetstekhnika.pdf


Страхування майна (корпоративний бізнес): https://arx.com.ua/uploads/459/Informatsiia-pro-strakhovyi-produkt-Strakhuvannia-maina-pidpryiemstv-ta-pidpryiemtsiv.pdf


АТ "СК "ІНГО"

https://ingo.ua/strakhovi-produkty

 

 

 

 
Оцінка якості обслуговування