LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк
Про банк
 > 
Акредитовані страхові компанії
Історія розвитку
Корпоративне управління
Топ-менеджмент банку
Звітність
Реквізити банку
Вакансії
Контакти
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Майно що реалізується банком
Банки-партнери
Партнери банку
Акредитовані страхові компанії
Персональні данні
Участь Банку в платіжних системах
Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Акредитовані страхові компанії

Перелік страхових компаній, перевірених банком, що відповідають вимогам АТ «МетаБанк»

I. Для страхування наземного транспорту фізичних осіб:
 • ТДВ "Експрес Страхування"
 • ПрАТ СК "Арсенал Страхування";
 • ПрАТ УАСК "АСКА";
 • СК "ІНГО";
 • СК "Універсальна".
II. Для страхування заставного майна СПД:
 • ТДВ "Експрес Страхування";
 • ПрАТ СК "Арсенал Страхування";
 • ПрАТ УАСК "АСКА";
 • СК "ІНГО";
 • СК "Універсальна".
III. Для страхування життя:
 • ПАТ «Українська страхова компанія "Гарант-лайф"»
IV.  Інші види добровільного страхування:
 • ТДВ "Експрес Страхування";
 • ПрАТ СК "Арсенал Страхування";
 • ПрАТ УАСК "АСКА";
 • СК "ІНГО";
 • СК "Універсальна".

Перелік вимог банку до страхової компанії

Обов’язкові вимоги:
 • досвід роботи на ринку страхових послуг України не менш ніж 5 років та/або наявність у складі акціонерів іноземного інвестора, що пов’язаний зі страховою діяльністю;
 • стабільний фінансовий стан страховика на останню звітну дату і за попередній рік;
 • кількість страхових випадків, за якими не було здійснено страхові відшкодування, становить не більше ніж 20% від загальної кількості страхових випадків, що сталися із позичальниками банку;
 • присутність страховика в автосалонах, що акредитовані в АТ «МетаБанк»;
 • надання інформаційних послуг клієнтам СК щодо кредитних продуктів Банку;
 • розміщення строкового депозиту в Банку;
 • додаткові умови взаємодії Банку зі страховою копанією.
Необов’язкові вимоги:
 • користування іншими продуктами Банку: прийом платежів, розрахунково-касове обслуговування, зарплатні проекти тощо;
 • участь в акційних проектах Банку / проведення спільних акційних проектів з Банком.
Перелік відомостей і документів, які необхідно подати страховій компанії з метою проведення її перевірки на відповідність вимогам Банку:
 1. Лист представника страхової компанії, що підтверджує намір страхової компанії розмістити депозит в Банку, зобов’язання повідомляти банк про страхові випадки, зобов’язання щодо обсягу участі у продажу кредитних продуктів Банку;
 2. Адреси філій/представництв страхової компанії, що розташовані в областях України, де представлений Банк;
 3. Перелік автосалонів, в яких представлена страхова компанія і в яких планується продаж кредитних продуктів Банку;
 4. Форма №1 (баланс) на останню звітну дату та за попередній рік;
 5. Форма №2 (звіт про прибутки та збитки) на останню звітну дату та за попередній рік;
 6. Звіт про доходи та витрати страховика на останню звітну дату та за попередній рік;
 7. Пояснювальна записка до звітних даних страховика (розділи 1-6) на останню звітну дату та за попередній рік;
 8. Аудиторський висновок / річний звіт, підтверджений аудитом за попередній звітний рік згідно з вимогами нормативних актів щодо строків оприлюднення аудиторських висновків;
 9. Загальна інформація про діяльність компанії (термін діяльності, кількість філій, менеджмент, система внутрішнього контролю та ін.);
 10. Зразки типових договорів страхування, страхові тарифи, франшиза та ін.;
 11. Тарифи за видами страхування та умови страхування;
 12. Інша інформація за запитом Управління ризиками Банку.
Основні вимоги до співпраці зі страховими компаніями в частині договорів страхування заставленого майна
 1. Співпраця банку та страхових компаній здійснюється виключно в рамках узгоджених типових договорів. Страхова компанія несе відповідальність за несанкціоноване внесення змін у договори з клієнтами.
 2. В договорі обов'язково повинно бути чітко визначено Вигодонабувач - АТ „МетаБанк". Страхувальник не може змінювати Вигодонабувача, розмір страхової суми та умови страхування без письмового узгодження з Банком протягом дії кредитного договору.
 3. В договорі повинно бути чітко прописані дії Страхувальника при настанні страхового випадку. З боку страхової компанії повинні бути зазначені телефони (бажано цілодобової дії) по яких Страхувальник при настанні страхового випадку може отримати інформаційну підтримку щодо необхідних дій. Перевага у акредитації (встановлення співпраці) Страховика з боку банку надається Страховику, який забезпечує виїзд страхового комісара на місце настання страхового випадку (при страхуванні транспортних засобів). В договорі повинні бути прописані обов’язки Страхувальника інформувати Банк про настання страхового випадку в термін не пізніше ніж через 5 робочих днів після настання зазначеного страхового випадку.
 4. В договорі повинні бути чітко визначенні терміни, які необхідні Страховику на оформлення страхового акту після отримання всіх необхідних для цього документів та терміни сплати страхового відшкодування після складання страхового акту. Загальний строк виплати страхового відшкодування не повинен перевищувати 15 робочих днів з моменту отримання Страховиком всіх документів від Страхувальника необхідних для укладання страхового акту.
 5. Страхова сума визначається у розмірі дійсної вартості майна або заставної вартості або, за вимогою Страхувальника та за погодженням сторін (Банка, Страхувальника та Страховика), у розмірі суми кредиту та планової суми процентів на період користування кредитом (при страхуванні транспортних засобів).
 6. Перелік ризиків та технологія страхування узгоджується з банком. Мінімальний перелік ризиків при страхуванні нерухомого майна - вогонь (пожежа), стихійні явища (ураган, шторм, град, зливові дощі, тиск снігового шару, паводок, зсув, землетрус). Транспортні засоби необхідно в обов'язковому порядку страхувати від ДТП, стихійних лих, пожежі, протиправних дій третіх осіб та угону. У разі бажання Страхувальника рухоме та нерухоме майно може бути додатково застраховано від інших ризиків.
Максимальний термін, необхідний Банку для перевірки страхової компанії становить 10 робочих днів з моменту звернення відділень та ОПЕРУ до УРР із клопотанням щодо ініціювання відкриття лімітів страхової відповідальності і надання всіх необхідних документів.
 
Оцінка якості обслуговування