LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк
Про банк
 > 
Участь Банку в платіжних системах
Історія розвитку
Корпоративне управління
Топ-менеджмент банку
Звітність
Реквізити банку
Вакансії
Контакти
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Майно що реалізується банком
Банки-партнери
Партнери банку
Акредитовані страхові компанії
Персональні данні
Участь Банку в платіжних системах
Інформація для акціонерів та стейкхолдерів
Супутня інформація

Участь Банку в платіжних системах


 
АТ "МетаБанк" є учасником наступних платіжних систем:
1) Міжнародної карткової платіжної системи "MasterCard"
Платіжна організація платіжної системи та її місцезнаходження: "MasterCard International Incorporated", Шосе де Тервюран 198 А, Ватерлоо 1410, Бельгія
2) Національної платіжної системи «Український платіжний простір» («ПРОСТІР»)
Платіжна організація платіжної системи та її місцезнаходження: Національний банк України, 01601, Україна, Київ, вул. Інститутська, 9.

АТ "МетаБанк" (далі - Банк) взаємодіє зі своїми клієнтами-користувачами карток "Металкарт" і карткової платіжної системи "MasterCard" на підставі договору банківського рахунку, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів. Інформація з обслуговування клієнтів Банку в рамках карткової платіжної системи (послуги, які надаються банком, порядок перерахування грошових коштів, терміни зарахування коштів одержувачам, порядок врегулювання суперечок між банком і користувачами платіжної системи) міститься в договорі банківського рахунку, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів (Металкарт або MasterCard ) та Типових умовах до нього. Зокрема, але не виключно:
- залежно від типу рахунку за рахунком можуть здійснюватися операції з зарахування заробітної плати, пенсії та грошової допомоги, коштів, перерахованих з власних рахунків клієнта або рахунків інших осіб, коштів, перерахованих на рахунок через платіжні пристрої, отримання готівкових коштів з рахунку через платіжні пристрої в межах залишку коштів, перерахування коштів на інші власні рахунки та на рахунки інших осіб з урахуванням обмежень, встановлених діючим законодавством, Договором, Типовими умовами та Правилами користування пластиковими платіжними картками;
- перерахування (переказ) коштів здійснюється з власного поточного рахунку клієнта-фізичної особи за допомогою електронного платіжного засобу, а саме: платіжної картки Металкарт або шляхом надання до Банку розрахунково-касових документів. Безготівкове перерахування грошових коштів на користь одержувача, вказаного в розрахунковому документі клієнта, виконується не пізніше наступного робочого дня з дня списання коштів з рахунку клієнта;
- зарахування грошових коштів на рахунок клієнта здійснюється з дотриманням вимог нормативних актів Національного банку України не пізніше наступного робочого дня з моменту надходження їх у Банк.
Перерахування коштів з картрахунку виконується у валюті рахунку. Актуальний перелік валют, в яких відкриваються картрахунку, міститься в тарифах Банку.
Усі спори між учасниками та користувачами платіжних систем вирішуються сторонами шляхом переговорів. Кожен користувач платіжної системи у конфліктних ситуаціях має право звернутися до АТ «МетаБанк» як учасника платіжної системи. АТ "МетаБанк" зобов'язаний оперативно розглянути звернення і прийняти рішення. У випадку недосягнення сторонами згоди спори підлягають вирішенню у порядку, передбаченому чинним законодавством України

 
Оцінка якості обслуговування