LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк

Перелік діючих депозитних продуктів для фізичних осіб

Строковий депозит "Стабільний", "Пенсіонер", Зарплатний "," Пенсійний _СВ64 "," Партнерський V.I.P "," Класичний ", "Пайовий Прибутковий" з виплатою відсотків в кінці терміну;

Строковий депозит "Стабільний", "Пенсіонер", Зарплатний "," Пенсійний _СВ64 "," Партнерський V.I.P "," Класичний ", " Пайовий Прибутковий" з щомісячною виплатою відсотків ;


Строковий депозит фізичних осіб "П'ятирічний" з щорічною виплатою відсотків "Стабільний";


Строковий депозіт "Класичний V.I.P. від 230 тис." з виплатою відсотків в кінці терміну; Строковий депозіт "Класичний V.I.P. від 230 тис." з щомісячною виплатою відсотків;

Строковий депозит фізичних осіб  "Класичний" з виплатою відсотків після закінчення дії договору  в USD;

Строковий депозит "Чарівний понеділок лояльний" з виплатою відсотків в кінці терміну;

Строковий депозит "Новачок" з виплатою відсотків в кінці терміну;

Строковий депозит "Надійний" в  EURO з виплатою відсотків в кінці терміну;


Вклад на вимогу "Вільна депозитна лінія" з щомісячною виплатою відсотків; 

Строковий депозит "Вільний" з виплатою відсотків в кінці терміну та можливістю дострокового розірвання з ініціативи вкладчика;

Інформація для Клієнта

1. Клієнт має право на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом, зокрема:

1) Для договорів про надання споживчого кредиту:
Клієнт має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування».
2) Для інших договорів про надання фінансових послуг:
Клієнт має право відмовитися від договору про надання фінансових послуг, якщо таке право передбачене умовами договору, але до початку надання будь-якої послуги за таким договором та до початку надання послуги за будь-яким іншим договором, який пов'язаний із виконанням зобов'язань за договором про надання фінансових послуг від якого Клієнт має намір відмовитися.
Клієнт може реалізувати своє право на відмову від договору про надання фінансових послуг, шляхом подання до Банку заяви про розірвання договору про надання фінансових послуг.
2. Підписання клієнтом публічної пропозиції (оферти) передбачає надання його згоди на зазначені умови надання банківських послуг та про можливість клієнта відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

 

Попередження для Клієнта
1. В разі користування Клієнтом банківською послугою або невиконання Клієнтом обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги можуть виникнути обставини, що передбачають відповідальність Клієнта згідно умов укладених із Банком договорів. Такі наслідки визначено відповідним розділом« "Відповідальність сторін" у договорі про надання відповідних банківських послуг. Задля завчасного вирішення усіх суперечливих ситуацій Банк просить звертатись з відповідним зверненням на адресу Банку.
2. В разі несвоєчасного звернення Клієнта до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту) Клієнт має усвідомлювати, що подальше нарахування Банком процентів або утримання комісій здійснюється відповідно до умов укладених договорів, які регламентують умови розміщення відповідного банківського вкладу (депозиту).
3. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг.
4. Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено укладеним між Банком та клієнтом договором або законом.
5. Клієнту гарантовано можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації. Клієнт має право реалізувати своє право на відмову від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом подання заяви про таку відмову до Банку.

 
Оцінка якості обслуговування