LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк
Приватним особам
 > 
Кредитні продукти
Депозитні продукти
Акції
Кредитні продукти
Платіжні картки
Грошові перекази
Приймання платежів
Оренда індивідуальних сейфів
Умови договору
Інтернет-банкінг

Кредитні продукти


Надання нових кредитів фізичним особам припинено


Діючі договори з типовими умовами


  • Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит;
  • умови, за яких Банк, новий кредитор розпочинають діяльність з врегулювання просроченої заборгованості, здійснення відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю;
  • порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості знаходяться за посиланням


Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки) та повідомлення кредитодавця, нового кредитора про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представлятиме його уповноважений представник

 

Інформація для Клієнта


1. Клієнт має право на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом, зокрема:
1) Для договорів про надання споживчого кредиту:
Клієнт має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування».
2) Для інших договорів про надання фінансових послуг:
Клієнт має право відмовитися від договору про надання фінансових послуг, якщо таке право передбачене умовами договору, але до початку надання будь-якої послуги за таким договором та до початку надання послуги за будь-яким іншим договором, який пов'язаний із виконанням зобов'язань за договором про надання фінансових послуг від якого Клієнт має намір відмовитися.
Клієнт може реалізувати своє право на відмову від договору про надання фінансових послуг, шляхом подання до Банку заяви про розірвання договору про надання фінансових послуг.

2. Підписання клієнтом публічної пропозиції (оферти) передбачає надання його згоди на зазначені умови надання банківських послуг та про можливість клієнта відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

                                                                                                    

   Попередження для Клієнта

1. В разі користування Клієнтом банківською послугою або невиконання Клієнтом обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги можуть виникнути обставини, що передбачають відповідальність Клієнта згідно умов укладених із Банком договорів. Такі наслідки визначено відповідним розділом« "Відповідальність сторін" у договорі про надання відповідних банківських послуг. Задля завчасного вирішення усіх суперечливих ситуацій Банк просить звертатись з відповідним зверненням на адресу Банку.
2. В разі несвоєчасного звернення Клієнта до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту) Клієнт має усвідомлювати, що подальше нарахування Банком процентів або утримання комісій здійснюється відповідно до умов укладених договорів, які регламентують умови розміщення відповідного банківського вкладу (депозиту).
3. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг.
4. Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено укладеним між Банком та клієнтом договором або законом.
5. Клієнту гарантовано можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації. Клієнт має право реалізувати своє право на відмову від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом подання заяви про таку відмову до Банку. 

  
Оцінка якості обслуговування