LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк
Приватним особам
 > 
Депозитні продукти
Депозитні продукти
Акції
Кредитні продукти
Платіжні картки
Грошові перекази
Приймання платежів
Оренда індивідуальних сейфів
Умови договору
Інтернет-банкінг

Депозитні продукти

 

Вже 30 років АТ"МетаБанк" активно працює на ринку депозитних послуг. Довіра наших клієнтів грунтується на високій діловій репутації Банку, яка перевірена часом. 
 
Найважливіші складові роботи Банку — надійність і стабільність, неухильне виконання своїх обов’язків, уважне ставлення до клієнтів. 

Програма депозитних внесків для приватних осіб в АТ "МетаБанк"
надає клієнтам можливість вибору: 
- валюти внеску (в національній валюті, доларах США чи Євро);
- можливості режиму поповнення внеску.


 
З 2002 року  АТ "МетаБанк" є постійним учасником
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Свідоцтво №073 від 31.10.2021р)

Депозитний калькулятор

Вклад на вимогу "Вільна депозитна лінія" з щомісячною виплатою відсотків до 7% річних
Мінімальна сума вкладу 100,00 грн., максимальна сума вкладу 5 000 000,00 грн.


 Період перебування траншу на вкладі
 з 1 по 15 день
 з16 дня до 1-го місяця
 2-й місяць
 3-й місяць
4-й місяць
 5-й місяць
 6-й місяць
 1,0% 2,0% 3,0%  3,5%  4,5%  5,5%  7,0%

Ставки за строковими депозитами фізичних осіб* у національної та іноземної валюті

Популярні депозитні продукти для фізичних осіб

Депозит "ПАЙОВИЙ ПРИБУТКОВИЙ" від 12,0% до 12,8% річних

Для фізичних осіб-власників земельних паїв; виплата відсотків щомісяця або в кінці терміну дії договору; мінімальна сума вкладу 500,00 грн., максимальна сума без обмежень.

Депозит «СТАБІЛЬНИЙ» від 12,0% до 12,8% річних
Для фізичних осіб - стабільних вкладників АТ «МетаБанк»; виплата відсотків щомісяця або в кінці терміну дії договору; мінімальна сума вкладу 500,00 грн., максимальна сума без обмежень.

Депозит «ПЕНСІОНЕР» від 11,6% до 12,6%  річних
Для фізичних осіб - пенсіонерів; виплата відсотків щомісяця або в кінці терміну дії договору; мінімальна сума вкладу 500,00 грн, максимальна сума без обмежень.

Депозит «ЗАРПЛАТНИЙ» від 11,8% до 12,6% річних
Для фізичних осіб, які отримують заробітну плату через АТ «МетаБанк». Виплата відсотків щомісячно або в кінці терміну дії договору; мінімальна сума вкладу 500,00 грнмаксимальна сума без обмежень.

Депозит «КЛАСИЧНИЙ V.I.P» від 11,9% до 12,7% річних
Виплата відсотків щомісячно або в кінці терміну дії договору; мінімальна сума вкладу 230 000,00 грн., м аксимальна сума без обмежень.

Депозит «ПАРТНЕРСЬКИЙ V.I.P» від 11,8% до 12,6% річних
Для фізичних осіб, керівників або головних бухгалтерів юридичних осіб / фізичних осіб СГ, які мають договір на розрахунково-касове обслуговування з АТ «МетаБанк». Виплата відсотків щомісячно або в кінці терміну дії договору; мінімальна сума вкладу 500,00 грн, максимальна сума без обмежень.

Депозит «НОВАЧОК» 14,5%  річних
Для нових клієнтів - фізичних осіб; вклад строком на 3 місяці, виплата відсотків в кінці терміну дії договору; мінімальна сума вкладу 500,00 грн., максимальна сума без обмежень.

Депозит «ЧАРІВНИЙ понеділок» від 12,5% до 12,8% річних

Для фізичних осіб, які оформляли терміновий депозитний вклад в АТ «МетаБанк», термін закінчення якого не перевищив 30 днів, виплата відсотків в кінці терміну дії договору; мінімальна сума вкладу 500,00 грн., максимальна сума вкладу 500 000,00 грн.


Депозит "КЛАСИЧНИЙ" ( у дол.США) від 0,1% до 0,7% річних,

Депозит " НАДІЙНИЙ"( у EUR)  від 0,1% до 0,5% річних
Вклади в USD та EUR; виплата відсотків  у кінці терміну дії договору; мінімальна сума вкладу 100 USD / 100 EUR, максимальна сума без обмежень

* Відсоткові ставки вказані у відсотках річних до оподаткування (податок на доходи фізичних осіб 18%, військовий збір 1,5%).


Інформація для Клієнта

1. Клієнт має право на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом, зокрема:
1) Для договорів про надання споживчого кредиту:
Клієнт має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про споживче кредитування».
2) Для інших договорів про надання фінансових послуг:
Клієнт має право відмовитися від договору про надання фінансових послуг, якщо таке право передбачене умовами договору, але до початку надання будь-якої послуги за таким договором та до початку надання послуги за будь-яким іншим договором, який пов'язаний із виконанням зобов'язань за договором про надання фінансових послуг від якого Клієнт має намір відмовитися.
Клієнт може реалізувати своє право на відмову від договору про надання фінансових послуг, шляхом подання до Банку заяви про розірвання договору про надання фінансових послуг.

2. Підписання клієнтом публічної пропозиції (оферти) передбачає надання його згоди на зазначені умови надання банківських послуг та про можливість клієнта відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

                                                                                   

     Попередження для Клієнта


1. В разі користування Клієнтом банківською послугою або невиконання Клієнтом обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги можуть виникнути обставини, що передбачають відповідальність Клієнта згідно умов укладених із Банком договорів. Такі наслідки визначено відповідним розділом« "Відповідальність сторін" у договорі про надання відповідних банківських послуг. Задля завчасного вирішення усіх суперечливих ситуацій Банк просить звертатись з відповідним зверненням на адресу Банку.
2. В разі несвоєчасного звернення Клієнта до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту) Клієнт має усвідомлювати, що подальше нарахування Банком процентів або утримання комісій здійснюється відповідно до умов укладених договорів, які регламентують умови розміщення відповідного банківського вкладу (депозиту).
3. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг.
4. Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено укладеним між Банком та клієнтом договором або законом.
5. Клієнту гарантовано можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації. Клієнт має право реалізувати своє право на відмову від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації шляхом подання заяви про таку відмову до Банку.
Інформація про істотні харатеристики послуги банківського вкладу "Пайовий прибутковий" у гривніІнформація про істотні характеристики послуги банківських вкладів "Пенсіонер п'ятирічний"


Інформація про істотні характеристики послуги банківських вкладів "Стабільний"Інформація про істотні характеристики послуги банківського вкладу "Чарівний понеділок лояльний"       
 
Оцінка якості обслуговування